Fitness Point

Fitness Point
O Ś W I A D C Z E N I E
dotyczące siłowni Fitness Point – Katowice w C.H. „Załęże”

W odpowiedzi na pojawiające się niezgodne z prawdą publiczne wypowiedzi, Zarząd NRC Sp. z o.o. oświadcza, iż nie polegają na prawdzie oskarżenia, ażeby NRC Sp. z o.o. w jakikolwiek sposób utrudniała Spółce Fit For All Sp. z o.o. w Warszawie (FITNESS POINT KATOWICE) prowadzenie działalności i podejmowała jakiekolwiek działania niezgodne z prawem. Tego typu oświadczenia jako niezgodne z prawdą godzą w dobre imię i renomę NRC Sp. z o.o., która wykorzysta wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do ochrony jej dóbr. Za zaistniałą sytuację odpowiada Najemca, tj. Fit For All Sp. z o.o. w Warszawie i jej Zarząd.  

Zarząd NRC Sp. z o.o. w Brodach – właściciel C.H. „Załęże” w Katowicach,

Katowice, dnia 4 grudnia 2018 r.
Nasze marki
  1. Fitness Point
  2. Fitness Point
  3. World Brand Outlet
  4. Świat Dory
  5. VIVE Profit
Wspieramy
  1. Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA
  2. Ambasadorzy Niemożliwego
  3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa